GÓRA

ZASIŁEK

Możliwość utraty świadczeń dla bezrobotnych, wyjeżdżajacych z kraju (z Hiszpanii).

Pobierając zasiłek, lub pomoc, z urzędu pracy (INEM, telefon: 901119999) w przypadku wyjazdu za granicę (np.do Polski), jesteśmy zobowiązani poinformować INEM o tym fakcie, aby uniknąć utraty zasiku i nie ponieść sankcji.
Urząd pracy Hiszpanii zaostrzył kontrolę, przy współpracy z policją, która ma na celu “wyłapanie” bezrobotnych wyjeżdżających za granicę i pobierajacych świadczenia.
W przypadku jeśli zostaniemy “przyłapani” na wyjeździe bez poinformowania urzędu pracy, grozi nam utrata zasiłku za jeden miesiąc, poprzez zwrócenie całej kwoty pobranego zasiłku lub pomocy finansowej, i dodatkowa kara w formie mandatu.
Należy wiedzieć, że nikt nie zabrania wyjazdu z terytorium Hiszpanii, ale jest niemożliwe według nowego prawa wyjechać i równocześnie pobierać świadczenia.
*Jeżeli opuszczamy Hiszpanię maksymalnie na 15 dni z jakiekolwiek powodu, należy poprosić o autoryzację urzędu pracy i mając takie pozwolenie zatrzymujemy zasiłek.
15 dni przysługuje na cały rok, liczą się dni kalendarzowe i można je użyć w różnych terminach .
*Jeżeli wyjeżdżamy z Hiszpanii aby podjąć pracę, lub szukać pracy, lub podjąć naukę, albo kursy, które dają nam większe kwalifikacje zawodowe, należy prosić o
wstrzymanie wypłaty świadczenia. Na czas naszego wyjazdu nie otrzymujemy żadnej pomocy finansowej- zostaje ona zawieszona.
*Jeżeli wyjeżdżamy za granicę na więcej niż 15 dni i mniej niż 90, należy poprosić o pozwolenie na wyjazd. Nie ma potrzeby udokumentowania powodu naszego wyjazdu. Wypłata świadczeń zostaje przerwana, ale po powrocie do Hiszpanii zostanie wznowiona .
*Istnieje możliwość pobierania świadczeń i wyjazdu za granicę w następujacym przypadku: jeżeli decydujemy się na szukanie pracy w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, nasz zasiłek przysługuje nam przez trzy miesiace, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy. Jesteśmy zobowiązani poprosić w urzędzie pracy o pozwolenie na wyjazd z Hiszpanii oraz o dokument U2, który zostanie przekazany do urzędu pracy w kraju gdzie będziemy szukać pracy. Naszym obowiązkiem jest po przyjeździe do danego kraju zarejstrować się w tamtejszym urzędzie pracy w przeciągu 7 dni.
Taką możliwość gwarantuje nam artykuł 64 rozporządzenia CE 883/2004.

Zostaw odpowiedź